جدیدترین خبرهای شرکت فناوران زیست سبزدریا

بازدیددکتر قانعی ستاد زیست فناوری ایران ودکتر پورکاظمی ریس ستاد زیست فناوری دریایی ایران ازکارگاه تولید نانو ماسک جلبک خلیج فارس دربندرعباس

شرکت فناوران زیست سبز دریا

محصولات نانو جلبک دریایی خلیج فارس در نمایشگاه تهران